Stáhněte si vaši mobilní aplikaci zdarma Plzeň Plaza ? Klikněte zde

Návštěvní řád

Obchodní centrum Plzeň Plaza
 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vážení návštěvníci, vítáme Vás v Obchodním centru Plzeň Plaza (dále jen Centrum). K dosažení příjemného prostředí v Centru a tím i Vaší spokojenosti Vás žádáme, abyste dodržovali právní předpisy ČR a pravidla zde zmíněná.
K zajištění bezpečného a klidného prostředí v Centru a pro chvíle zde strávené napomáhá tento návštěvní řád a jeho prostřednictvím také bezpečnostní služba.

2. VEDENÍM CENTRA JE ZAKÁZÁNO
2.1. Veškerá jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
2.2. Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů, provádět jakékoli obchodní, organizační či jiné obdobné aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
2.3. Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob, nebo narušovat klid v Centru.
2.4. Používat hlasité a rušivé projevy, pouštět magnetofonové či obdobné přístroje. Rušit nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky svým oblečením, zápachem atd.
2.5. Nepovolené shromažďování osob v Centru.
2.6. Pořizování obrazových nebo jiných záznamů bez předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
2.7. Vnášet střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor Centra (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení Centra).
2.8. Znehodnocovat, poškozovat, ničit majetek Centra nebo majetek umístěný v prostorách Centra, zvláště pak bezpečnostní a protipožární zařízení. Při způsobení škody na zařízení bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
2.9. Vstupovat do prostor Centra osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a požívání nebo šíření omamných a psychotropních látek.
2.10. Kouření a konzumace potravin a nápojů, mimo prostor k tomu vyhrazených.
2.11. Odhazovat a odkládat cokoliv mimo odpadkové koše nebo z nich cokoliv vyndávat.
2.12. Vstup do Centra se zvířaty, s výjimkou vodících psů nevidomých občanů (netýká se zvířat nesených v náručí).
2.13. Vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
2.14. V prostorách Centra ležet, spát, sedět na zábradlí, schodech, odpadkových koších a dalších místech, která nejsou určená k sezení, jiné než běžné umývání se na toaletách.
2.15. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách nebo kole či jiných prostředcích a taktéž vstupovat s kolem do Centra (kolo lze vést společnými prostory přízemí Centra pouze výjimečně na základě rozhodnutí bezpečnostní služby).
2.16. Terasa před hlavním vchodem do Centra se pravidelně během dne uklízí mokrou cestou a chemickými prostředky. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není na terase povoleno sedět, ležet apod.
2.17. Uvazovat cokoliv (zvířata, kola apod.) do meziprostorů vchodů do Centra a jinde v Centru.
 VLASTNÍK CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP KOMUKOLIV, KDO PORUŠÍ TATO PRAVIDLA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S pozdravem a přáním příjemně strávených chvil v OC Plzeň Plaza.
 Patrik PACKUN
 ŘEDITEL OC PLZEŇ PLAZA

Pozn. Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu.

#Just Ask

Odpovíme
během hodiny
na našem facebooku

Položte vaši otázku
Otevírací doba
CENTRUM VAŠICH KULTURNÍCH AKCÍ

Telefon : 374 809 300
> Kontaktujte nás

Top