AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY K PROVOZU NAŠEHO CENTRA

Vážení zákazníci,
v našem centru jsou v platnosti toto nařízení vlády, které následujeme. Prosíme o jejich dodržování. 

Nadále zůstáváme otevření a věříme, že toto nelehké období bude již brzy za námi. 

Z nařízení citujeme body, které se přímo týkají našich provozů a vaší návštěvy. Činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 se omezuje tak, že:

- od 22. října 2020 00:00 do 3. listopadu 2020 23:59 dochází k omezení provozu některých maoobchodních jednotek, zbytek centra je v běžném provozu včetně parkoviště

- stravovací zařízení jsou uzavřená, jídlo lze objednat pouze formou rozvážkové služby


- použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

- nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

- provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

-  následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

-  provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

- je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.

Dále je omezena svoboda pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.