KOPNI DO VRTULE

icon

Z Ostravy až do Plzně

#kopnidovrtule

Pohybové aktivity v boji proti obezitě

kopnidovrtule.cz

Obsahem projektu je nejdelší štafetový běh v historii ČR. Běžci při něm uběhnou 32 půl maratónů - celkem 680 km na trati Ostrava – Plzeň. Druhým pilířem projektu je „virtuální pohybová aktivita“, do níž se může zapojit každý, kdo rád chodí, běhá či např. jezdí na kole. Pohybová aktivita pomáhá nám všem a navíc tím pomůžete i někomu jinému.

Výtěžek ze startovného totiž poputuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové na boj proti obezitě, konkrétně poputují vybrané peníze na podporu aktivně stráveného času u dětí ze sociálně slabších rodin a podporu aktivního pohybu u dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním.

Více na https://kopnidovrtule.cz/kopnidovrtule.cz